Från Stockhaisen till Easias Järnegard – Gageego!

Från Stockhausen till Esaias Järnegard

Den tyska efterkrigsmodernismens musik vilar i mångt och mycket på två tunga pelare: å ena sidan Helmut Lachenmanns kärva, historiska blick eller Karlheinz Stockhausens – med åren – tilltagande kosmiska klanger. I kvällens program hör vi deras musik och blir varse hur de ger eko i flera led …

Läs mer…

Konflikternas klanger: Darmstadt (illustration)

Konflikternas klanger: Darmstadt

Nu tar upptäckarlusten Gageego! till Darmstadt, där vitt skilda uttryck kan berätta om samma kamp, om samma erfarenhet.  Göteborgs konserthus följer upp fjolårets omtyckta serie, där Gageego! gjorde djupdykningar av konstmusikens metropoler. Denna gång sätts musiken, tonsättarna och städerna i relief mot pågående eller förflutna konflikter – politiska …

Läs mer…

Gageego! giggar

Konsert

Dirigent och presentatör Mario Venzago Earle Brown Folio Karlheinz Stockhausen Zungenspitzentanz Morton Feldman Last pieces for piano Kent Olofsson Chiral I (uruppförande), Chiral II (uruppförande) Morton Feldman For Frank O’Hara John Cage Piano Concerto

Gageego! giggar

Konsert

Chrichan Larson Indonshom (uruppförande) Paul Bothén Gravity (uruppförande) Fredric Bergström Vibraphone Music Karlheinz Stockhausen Mikrophonie II Recension i Göteborgs-Posten 15 februari 2004 Elektronik som klangskuggor, Magnus Haglund ”I sina konsertprogram låter den Göteborgsbaserade ensemble Gageego! ofta samtiden korrespondera med det förflutna”