New Music: New Audiences – EU, Nordic-Baltic Mobility Programme

Gageego! medverkar i New:Aud

New Music: New Audiences (New:Aud) New Music: New Audiences (New:Aud) är ett projekt som avser undersöka och delta i denna utveckling på internationell nivå. Det är en europeisk kultursatsning där 17 europeiska länder, 16 musikorganisationer och 31 ensembler med nutida musik som specialitet deltar. Tillsammans ska de experimentera med morgondagens …

Läs mer…