Göteborg International Organ Academy

Kammarmusik av Pärt, Varèse & Staffan Storm

En del av Göteborgs internationella orgelfestival. Mikael Fridén, orgel och Gageego! Program Edgar Varèse Density 21.5 (för soloflöjt) Arvo Pärt Da Pacem Domine (för stråkkvartett) Staffan Storm …et lux in tenebris lucet Bengt Hambraeus Mikrogram: 7 aforismer (för altflöjt, viola, vibrafon, harpa)

Gageego! giggar

Konsert

Edgar Varèse Density 21.5 • Octandre Rolf Wallin Drei Gedichte von Rainer Maria Rilke Anton Webern Konsert für neun Instrumente Gerard Grisey Stèle Martin Matalon Monedas de Hierro