Gageego performing the winning entries of Swedish Chamber Games 2020

Video: Swedish Chamber Games 2020

Prisutdelning och uruppförande

Våren 2020 skickade svenska tonsättare in 100 bidrag till tävlingen Swedish Chamber Games. En internationell jury bestående av representanter från de ensembler som deltar i projektet utsåg de segrande:

Kategorin för soloverk: Britta Byström: Baum in der Stadt
Kategorin för duo: Henrik Denerin: Totenkopf 
Kategorin för ensemble: Leilei Tian: The Hymn of the Pearl

Prissumman är 50 000 kronor i vardera kategori. Vinnarna i Swedish Chamber Games samlades vid konserten i Göteborgs konserthus den 10 oktober 2020 där verken framfördes av Gageego!. Göteborgs konserthus spelade in konserten som nu är tillgänglig på GSOplay (och ovan) till och med 22 januari 2021.