Gageego! giggar

Konsert

Mauricio Kagel Ludwig Van Jenny Hettne Backdrifting (uruppförande) Jean-Charles François Amoresque II Vinko Globokar Pour une forêt de symboles Konserten producerades med stöd av Rikskonserter.