Göteborg International Organ Academy

Kammarmusik av Pärt, Varèse & Staffan Storm

En del av Göteborgs internationella orgelfestival. Mikael Fridén, orgel och Gageego! Program Edgar Varèse Density 21.5 (för soloflöjt) Arvo Pärt Da Pacem Domine (för stråkkvartett) Staffan Storm …et lux in tenebris lucet Bengt Hambraeus Mikrogram: 7 aforismer (för altflöjt, viola, vibrafon, harpa)