Från Stockhaisen till Easias Järnegard – Gageego!

Från Stockhausen till Esaias Järnegard

Den tyska efterkrigsmodernismens musik vilar i mångt och mycket på två tunga pelare: å ena sidan Helmut Lachenmanns kärva, historiska blick eller Karlheinz Stockhausens – med åren – tilltagande kosmiska klanger. I kvällens program hör vi deras musik och blir varse hur de ger eko i flera led …

Läs mer…