Musikfestivalen Connect 2023 med Gageego! på Lunds universitet / Musikhögskolan i Malmö

Connect – Paradoxes

Festival för samtida konstmusik anordnad och producerad av kompositionsstudenterna på Musikhögskolan i Malmö.