Gageego! uruppför Stop Motion av Johan Svensson

Video: stop motion (2018)

En av våra favoriter: ett uruppförande från en konsert våren 2018.

Johan Svensson stop motion for percussionist, ensemble and electro-mechanical devices

Dirigent Christian Karlsen