Video: Kreppa

Utdrag ur ett symfonisk poem om den finansiella situationen på Island, publicerad av tonsättaren själv. Från konserten i Stenhammarsalen i september 2011.

Dirigent Gunno Palmquist

Örn Alexander Àmundason Kreppa: a Symphonic Poem about the Financial Situation in Island