”Väcker lusten till musiken”

– Musik är ett fantastiskt språk. Det kan fungera för lyssnare med goda förkunskaper om hur komposition och uppbyggnad av ett verk fungerar men den kan likaväl nå fram till en helt oinsatt lyssnare, som inte har den här förkunskapen, som drabbas av upplevelsen av tonerna som strömmar över sig.

Med anledning av Gageego!s 20-årsjubileum intervjuas Gageego!s Johanna Persson av tidningen Göteborgs Fria.

Läs hela artikeln här.