GSOPlay: Rosenbergers Shift

Från en konsert som på grund av pandemin aldrig fick möta en levande publik: Gageego! och dirigenten Rei Munakata framför Katharina Rosenbergers verk Shift.

Schweiziska tonsättaren Katharina Rosenberger studerade i Boston, London och New York och är i dag verksam i USA. Hon är särskilt uppmärksammad för arbeten som rör sig mellan konstarterna med element från konsertmusik, musikteater, ljudkonst och ljudinstallationer. Hennes verk har bland annat framförts vid konserter och festivaler i London, Rom, Berlin, Prag, Marseilles och Shanghai.

Hennes stycke SHIFT för två tromboner och ensemble komponerades 2016 och uruppfördes i januari året därpå. En recensent skrev att hennes musik ”tycks existera i solid, flytande och till synes gaslik form på ett oräkneligt antal plan i tiden/rummets kontinuum som vi känner till det”.

GSOPlay är Göteborgs Symfonikers och Göteborgs konserthus videokanal. Du kan titta på webben eller i appen GSOPlay.