Konsertrecension i GP

Recension: ”Prövar gränserna”

GP beskriver söndagens ljudinstallation i Göteborgs konserthus foajé med efterföljande Gageego!-konsert i Stenhammarsalen. Skribenten Magnus Haglund hittar beröringspunkter mellan Gageego!s två beställningsverk, Kajsa Antonssons processade inspelningar och Esaias Järnegards akustiska ”Rumori ii”.

…Järnegard [lyckas med att] få de avgränsade och skarpa ögonblicken att framträda i nya och skiftande ljussättningar. Det är rumsligheten, och de oändliga avstånden mellan det som kan tyckas litet och överblickbart, som skapar musiken.

Magnus Haglund i GP, 2022-04-03

Artikeln är när detta skrivs tillgänglig enbart för prenumeranter och finns här.