Prosperos tradgard dekor

Prosperos trädgård

Opera av Ming Tsao i två akter

Gageego! är operakapell under MusikTeaterVerkets gästspel på GöteborsOperan i slutet av april. Prosperos trädgård är en kammaropera i två akter komponerad av Ming Tsao, baserad på Shakespeares pjäs, Stormen.

Prosperos Trädgård är ett försök att i en samtida musikdramatisk form tränga djupare in i vår förståelse av Shakespeares förlaga: ett sagospel som utspelar sig på en avlägsen ö.

Tsaos utgångspunkt för komponerandet är en idag bortglömd opera skriven just utifrån Shakespeares Stormen, Die Geisterinsel, av – den med Mozart samtida – Johann Rudolph Zumsteeg. En opera som Tsao använder som klanglig fond, ur vilken en spöklik musik växer fram. Originaloperans eleganta klassisiscm ljuder ömsom fram, för att i nästa ögonblick implodera – bli till distorsion och oväsen.

Textgestaltningen, men även den faktiska texten, är mångfacetterad. Såväl pjäsen Stormen, en av Shakespeares sonetter samt valda delar ur poeten Paul Celans diktargärning utgör textmassan. En blandning av engelska och tyska.

Shakespeares pjäs gestaltas av två skådespelare, som båda spelar samma roll: Caliban – dramats obehaglige antagonist. Texten används dock i en fragmentarisk form, och framförallt bryts den sönder till stavelser, fonem och missljud. Det betydelsebärande blir satt i bakgrunden, istället träder ett onomatopoetiskt skeende fram. Texten svarar instrumenten och vice versa. Det dekonstruerade språket och ljuden från ensemblen smälter till slut samman till en rytmisk helhet.

Till detta svarar (och kompletterar) en kör och sångsolister, vars talspråksliknande sång, istället för att emotionellt dramatisera musiken sätter fokus på den språklig processen: hur dekonstruktionen och sammanföringen av tyska och engelska, poesi och prosa, blir till en process där själva språkets integritet ifrågasätts. Språkets sönderfall blir en bild, eller ett sätt att finna en fördjupad gestaltning av den komplexa handling som Shakespeares Stormen utgör.

Denna radikala nyläsning av Shakespeares pjäs, via Celans poesi och Zumsteegs svagt (och avlägset) klingande musik blir i Ming Tsaos virtuosa och suggestiva klangvärld ett – enligt vårt förmenande – fantastiskt sätt att fira 400- års jubiléet av Shakespeare.

Regi/kostym: Mira Bartov
Ljus/scenografi: Fredrik Glahns
Dirigent: David Björkman

Miranda: Monica Danielson
Prospero: Lars Arvidson
Fernando: Jan Kyhle
Caliban 1: Mattias Palm
Caliban 2: Erik Mjönäs
Eva Malmgren, Amanda Flodin, Tore Sunesson, Karl-Peter Eriksson
Orkester: Gageego!

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Prosperos trädgård

Lilla scenen, GöteborgsOperan Christina Nilssons Gata, Göteborg

Premiär för Prosperos trädgård – Shakespeares Stormen i Ming Tsaos tolkning. Nu ska vi tolka Ming. För varje tolkning växer verket, det finns ingen som är rätt eller fel. Konsten […]

240kr

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Prosperos trädgård

Lilla scenen, GöteborgsOperan Christina Nilssons Gata, Göteborg

Shakespeares Stormen i Ming Tsaos tolkning. Nu ska vi tolka Ming. För varje tolkning växer verket, det finns ingen som är rätt eller fel. Konsten ligger bortom både förståndet och […]

240kr

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Prosperos trädgård

Lilla scenen, GöteborgsOperan Christina Nilssons Gata, Göteborg

Prosperos trädgård – Shakespeares Stormen i Ming Tsaos tolkning. Nu ska vi tolka Ming. För varje tolkning växer verket, det finns ingen som är rätt eller fel. Konsten ligger bortom […]

240kr

SparaSpara