”Kommunikativt och påfallande vackert”

Göteborgs-Posten har recenserat Gageego!s senaste konsert på Göteborgs konserthus, där bland annat tre uruppföranden stod på programmet.

Recensenten Magnus Haglund tycks gilla det han hör och konstaterar att musiken på olika sätt relaterar till ljudmiljöerna omkring oss, ”precist förmedlad av musikerna”:

Det är lika delar performancekonst och musik i miniatyrform, där koncentrationen i de enskilda ögonblicken får platsen och stadens geografi att framträda. Den undflyende och komplexa klangvärlden frammanar en rikedom av fantasier som har sin grund i det där vardagsbruset.

Artikeln är vid publiceringstillfället låst för allmän läsning. Prenumeranter kan läsa här.