Gageego! medverkar i New:Aud

New Music: New Audiences (New:Aud)

New Music: New Audiences (New:Aud) är ett projekt som avser undersöka och delta i denna utveckling på internationell nivå. Det är en europeisk kultursatsning där 17 europeiska länder, 16 musikorganisationer och 31 ensembler med nutida musik som specialitet deltar. Tillsammans ska de experimentera med morgondagens konsertformer och utveckla nya sätt att kommunicera med publiken. Samtidigt ska ensemblerna utbyta repertoar och framföra varandras musik för en ny publik.

Strävan att mötas

Formerna för levande nutida konstmusik präglas ofta av en strävan att möta sin publik på nya sätt. Musiken införlivas med andra konstformer som performance, bildkonst, dans eller ljusdesign. Den spelas ofta på andra ställen än i konserthusen och gärna i en slags dialog med publiken. Själva konsertformen kan vara lika mycket ett konstnärligt uttryck som de toner som klingar.

Gageego! är med från start

Från Sverige medverkar Gageego!, KammarensembleN samt Föreningen svenska tonsättare. Gageego! kommer att packa med sig noter från 15 kompositörer, bland andra Madeleine IsakssonRei Munakata och Kent Nyman.

Den 24 – 25 oktober är Gageego! och övriga deltagare på plats i Bryssel för ett inledande möte.

Ett lärande projekt

New:Aud pågår fram till och med september 2014. Projektet är organiserat efter teman. Några av dessa är ”dumpa konserthallen”, ”barn möter musik”, ”onlinepublik” och ”blanda konstformer”. Arbetet med New:Aud ska präglas av lärande och erfaranhetsbyggande, där nya kunskaper delges till alla som är intresserade av publikutveckling. Erfarenheterna, idéerna, praktikfall och ”best practises” kommer kontinuerligt att dokumenteras och publiceras på projektets webbplats, www.newaud.org.

SparaSpara