Intervju i Tonsättaren

”Va? Vad gör de? Hur orkar de välja att spela musik som kräver hög specialisering och kunskap, istället för att gå den snabbaste vägen till säkra inkomster?”

Över en kaffe och chokladboll träffar Fredrik Österling fagottisten Anette Olsson Varela och slagverkaren Per Sjögren. Mellan tuggorna följer sedan ett nyfiket samtal, som på olika sätt kretsar kring Gageego! och de citerade undringarna i ingressen. Svaren kan läsas i Föreningen Svenska Tonsättares (FST) tidskrift Tonsättaren, nr 2 2001 (sista sidan).