Warning/home/masomen1/gageego.se/wp-content/plugins/instawp-connect/includes/functions.php170

Warning/home/masomen1/gageego.se/wp-content/plugins/instawp-connect/includes/functions.php170
Uruppförande - inställt, men... • Gageego!
Malin Bång, tonsättare

Uruppförande – inställt, men…

2020-04-19 kl 20:00

Malin Bång, tonsättare

Färsk och personlig musik av tonsättaren Malin Bång; ett verk som flankeras av uruppföranden av kompositionsstudenterna Joshua Wat och Nino Håkansson, samt schweiziska Katharina Rosenberger.

Corona sätter stopp, men alla är välkomna…

Konserten kommer att spelas in och sändas senare på GSOPlay, Göteborgs konserthus strömningstjänst. Förbered dig redan nu genom att skaffa appen.

Hur just nu låter

Tonsättaren Malin Bång har arbetat med kompositionsklassen vid Högskolan för Scen och musik. Konserten bjuder på flera uruppföranden som ger en unik möjlighet att ta del av vad som är på gång inom nutida musik just nu.

Så hur har tonsättaren Malin Bång och hennes kompositionsstudenter tagit sig an utmaningen? Det blir Göteborgspubliken de första att få veta.

Malin Bång är en av dem som tidigt utforskade akustiska instruments ljudmöjligheter utöver att producera toner. Hennes musik undersöker ofta rörelse och energi, men nu blir det personligt. Så här berättar hon själv om inspirationen:

”Under de senaste åren har jag ägnat mig åt att komponera med specifika, externa koncept som utgångspunkter. Det har varit ljuden från en fiolbyggarateljé, rörelsemönster i kampsporter och klangvärldar från tunnlar som har inspekterats i detalj. För detta nya stycke till Gageego! vill jag som kontrast vända mig till min egna personliga sfär av infallsvinklar.

Det finns många minnen från min barndom i Sävedalen som är starkt förknippade med klanger, ljud och toner. Vårt radhus låg nära både en glassfabrik, en sopstation, järnvägen och E20. Denna kontrapunkt av ständiga brus som pågår i fjärran var den ljudkuliss som alltid fanns närvarande och som utgjorde vår version av tystnad. Mot denna relief uppstod det under skolrasterna en intensiv skaparglädje, det var uppsättningar av historiska teaterproduktioner och snabba hemliga konversationer på rövarspråket inramat av många timmar av passionerat övande på piano och fiol. Om bruset av gradvis skiftande karaktär utgör styckets fond uppstår dessa inflytelserika upplevelser som fragment i bruset och agerar som broar mellan omgivningen och tillvarons aktiviteter.

Jag tänker mig att vi alla påverkas av vår bardoms akustik, och att vi kanske omedvetet söker oss till ljudande miljöer som påminner om dem vi växt upp i. Genom komponerandet av detta stycke har jag med glädje och en viss dos av nostalgi utforskat mina barndoms kvarter, och fått möjligheten att återupptäcka ljuden med ett nytt preciserat lyssnande.”

Konserten inrymmer också ett verk av den schweiziska tonsättaren Katharina Rosenberger som arbetar i samma anda som Bång. I Rosenbergers verk Shift är trombonen huvudperson.

Program

Katharina Rosenberger Shift
Malin Bång blooming brume – uruppförande, beställningsverk för Gageego!
Joshua Wat (tonsättarstudent HSM) Low Fidelity – uruppförande
Nino Håkansson (tonsättarstudent HSM) Tackatta – uruppförande

Så nytt det kan bli.

Biljetter

Konserten kommer att sändas senare på GSOplay, men är på grund av coronaviruset inställd för publik på plats. Köpta biljetter kommer att betalas tillbaka och abonnenter att kompenseras så snart Göteborgs konserthus vet hur många konserter inom respektive abonnemang som påverkas. Den omfattande hanteringen kan ta tid, men alla biljettköpare kommer att kontaktas via mail. Tack på förhand för förståelse och tålamod. Vid frågor, kontakta vårt biljettkontor: biljett@gso.se, 031-7265300.

Mer info om beslutet att ställa in/flytta evenemang finns här.

Arrangör

Göteborgs konserthus
Telefon
031-726 53 10
E-post
biljett@gso.se
Webbplats
Besök arrangörens webbplats
Götaplatsen 8
Göteborg, 412 56 Sverige
031-726 53 10
Besök lokalens webbplats
: scandir(/home/masomen1/gageego.se/wp-content/instawpbackups/): Failed to open directory: No such file or directory in on line : scandir(): (errno 2): No such file or directory in on line