Gageego! giggar

Tonsättarporträtt: Ming Tsao

Porträttkonsert på Ming Tsao, tonsättarprofessor vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet.

Dirigent Rei Munakata
Gitarr Seth Josel

Ming Tsao (Un)cover • Not Reconciled • One-Way Street • Serenade