Monica-Danielson-MusikTeaterVerket

Foto© Kristin Lidell