Gageego! giggar

Konsert – sex nya verk

Dirigent Jerker Johansson

Jo Kondo Quire (uruppförande)
Zoltán Jeney Silence everywhere (uruppförande)
Aldo Clementi Till Björn (uruppförande)
Howard Skempton A little piece of heaven (uruppförande)
Christian Wolff Borås Song (uruppförande)
Chris Newman Abstract (uruppförande)