Kalvfestivalens logotyp. Design: Thomas Larsson, AD, Musik i Väst

Gageego! på Kalvfestivalen

Mats O Hansson Trialogue I
Max Käck 
Andra kransen • Kanon per 4
Morton Feldman 
Instrument Three