Kalvfestivalens logotyp. Design: Thomas Larsson, AD, Musik i Väst

Gageego! på Kalvfestivalen

Elliott Carter Eight etudes and a Fantasy • Au quai
John Cage Five • Dream
Ivan Fedele Donax
Peter Hansen Oktober
György Ligeti ur Sonat för soloviola