Logotyp för danska tidskriften Seismograf/DMT

Recension i Seismograf

Danska  Seismograf/DMT – som kallar sig nordens äldsta och mest moderna musiktidskrift – recenserade Gageego!s nordiska konsert nyligen. Ensemblen får beröm för både den tuffa repertoaren och det  kompromisslösa och förstklassiga framförandet. Recensionen berör också den ibland ofruktbara polemiken mellan olika moderna skolor (de traditionella instrumenten mot ”friare” ljudkonst) och diskuterar huruvida det …

Läs mer…Recension i Seismograf